TSZ YAN TONG
født/born i Hong Kong, China
Arbeider og bor i Oslo
Lives and works in Oslo, Norway
UTDANNING/EDUCATION:
2015 - 2017 Kunsthøgskolen i Oslo – MA Grafisk design og illustrasjon
2012 - 2015 Kunsthøgskolen i Oslo – BA Grafisk design og illustrasjon
2011 - 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus – Kunst og design 1
2010 - 2011 Christiania FriAkademi – Studier i klassisk kunst
2005 - 2010 Universitetet i Oslo – BA Kultur- og samfunnsfag
2015 - 2017 Oslo National Academy of the Arts – MA Graphic Design and Illustration
2012 - 2015 Oslo National Academy of the Arts – BA Graphic Design and Illustration
2011 - 2012 Oslo and Akershus University College of Applied Sciences – Art and Design 1
2010 - 2011 Christiania FriAkademi – Classical Arts
2005 - 2010 University of Oslo – Bachelor of Arts – Humanities and Social Sciences
UTMERKELSER/HONORS:
Nominasjon og diplom for studentprosjektet «Slik jeg forstår det» i Grafills Visuelt-konkurranse i 2016.
Nomination and diploma for student project «Slik jeg forstår det» in Grafill's Visuelt competition in 2016.