Slik jeg forstår det

Selvvalgt bachelorprosjekt – «Slik jeg forstår det» går ut på å formidle fire kvantemekaniske fenomener til publikum med vekt på det visuelle og grafiske narrative med så lite tekst som mulig. Eksaminering innebærer et ferdig sluttprodukt og et foredrag om prosjektet. I tillegg inngår en utstilling i bachelorprosjektet.

I 2016 ble prosjektet nominert til og fikk diplom i Grafills Visuelt-konkurranse.

Juryens kommentar:
Lidenskapen for temaet skinner tydelig gjennom og smitter over på juryen. Noe av det mest avanserte og uforståelige i vitenskapen forklart så enkelt at det nesten virker banalt. Kvantefysikk føles plutselig veldig enkelt, men blir ufattelig komplisert igjen når man prøver å brette heftene sammen. At delene passer sammen i en plakat, gir prosjektet en flott ekstradimensjon.

One Inch Punch

Temaet for masterprosjektet mitt er hentet fra min interesse for kampkunst. The one inch punch er et slag som ble utført og gjort kjent av kampsportutøver og skuespiller Bruce Lee i 1960-årene. Kort fortalt går dette slaget ut på å generere mye kraft på kort avstand, i dette tilfellet én tomme som tilsvarer 2,54 cm. Det er uenighet om hvorvidt slaget er ekte eller bare juks – det har jeg undersøkt nærmere i dette prosjektet. Jeg har sett på hvordan man får til et slikt slag og fokusert på hvilke kroppslige mekanikker som ligger bak.

Resultatet er en installasjon med korte videoklipp og animasjoner som projiseres på en kube ved bruk av teknikken projection mapping. Videosnuttene viser instruksjoner på hvordan man kan utføre slaget. I tillegg vises klipp av Bruce Lee og andre som demonstrerer slaget. De formidler ulike sider ved slaget som jeg har interessert meg for og ønsker å vise i installasjonen.

Statistikk for nybegynnere

Bokomslag for Statistikk for Nybegynnere av Simen Sørebøe Solbakken, utgitt av Fagbokforgalget. Omslaget er inspirert av en graf som er i brukt i boka.

Hasle barne- og ungdomsskole

Konkurransebidrag for kunst ved Hasle barne- og ungdomsskole for Wien&Lillestrøm.

Når & Hvor

Silketrykket plakat i samarbeid med Ida Bakken for en hendelse som skulle skje fredag den 11. desember 2015. Hendelsen var et samarbeidsprosjekt mellom masterstudenter fra Design og studenter fra Norges Musikkhøgskole. Elementene i plakaten skulle reflektere den fysiske gridden som var i rommet denne kvelden.

Foto av Ylva Greni Gulbrandsen.

Y-stolen

Silketrykket plakat av Hans J. Wegners Y-stol for Carl Hansen & Søns showroom.

Tage

Visittkort for musiker Tage Lægreid Olsen printet på risograf.

36 days of type

Lavterskel prosjekt kalt 36 days of type som foregikk på instagram. 1 bokstav pr dag i 36 dager. Jeg fikk være med på 20 av 36 dager.

Looking for Someone

Workshop med illustratør Dominique Goblet.

PUTSJ

Illustrasjon for en artikkel om matrester for magasinet PUTSJ.

Familieguide for Fredsprisutstillingen 2018

Fredsprisutstillingen for Denis Mukwege og Nadia Murad – Kroppen som slagmark, trengte en enkel familieguide for det vanskelige tematikken. Laget i samarbeid med Nobels Fredssenter.

Barnebok­instituttet

Oppgaven gikk ut på å lage et utstillingskonsept for Norsk Barnebokinstitutt og deres forskningstekster som ble gjort i sammenheng med grunnlovsjubileet. Utstillingen måtte kunne sendes til bibliotekene pr. post, så den måtte være portabel og lett.

Ideen er å gi en forsmak på forskningstekstene på transparente omslag som så settes på den boka forskningsteksten omhandler. Dette for å gjøre forskningsteksten mer tilgjengelig. En plakaturo vil være en del utstillingen som biblioteket kan henge der de finner plass, siden det var mangel på det hos mange små lokale biblioteker.

Löjliga familjerna

Workshop hvor vi skulle tolke familiene i det tradisjonelle svenske kortspillet Löjliga familjerna på nytt. Alle deltagere skulle tolke dagens mulige familiestrukturer.

Føflekkskjebne

Jeg valgte å undersøke kinesisk overtro hvor man tror at posisjonen til en føflekk i ansiktet sier noe om ens skjebne.

Boka tar i bruk en lavterskel tilnærming til føflekker ved å introdusere en kinesisk overtro for ens skjebne ut fra føflekkens plassering i ansiktet.

På slutten er det et tips om ABCDE-reglen for å se etter ondartede føflekker.

Skogmonster

"Blobben" ble til under illustrasjonsworkshops-uke med Øyvind Torseter.

Papirskjæring

Papirskjæring og skyggespill, utskjæringene er gjort for hånd.

Toppen av kalebassen

Tumblr-bloggen Toppen av Kalebassen ble skapt under en workshop med grafisk designer Ian Brown. Vi fikk velge en gjenstand fra et bord, og jeg valgte noe som viste seg å være toppen av en type gresskar som heter kalebass.

Websiden fungerer best på datamaskin.

Lorem Ipsum

En to ukers workshop hvor vi skulle utforske vestlig kalligrafi, kinesisk kalligrafi og grafitti. Plakatene er håndskrevne tolkninger av tre forskjellige lydskrifter for en tekst, måten teksten er skrevet på skal gjengi tonen i ordet.

Det trenger ikke å være rett

Workshop i bokbinding, resultatet ble en liten bok som kunne minne meg på om at ting ikke trenger å være rett.

Værfenomener

En ukes lang illustrasjonsworkshop med illustratør Anna Fiske. Temaet var vær, og det endte med et lite hefte med en blanding av fakta og pseudofakta om værfenomener.

Illustrasjon